תפריט
עגלת קניות

משלוח מהיר בחינם! לרוכשים ב-349 ש"ח ומעלה

תקנון האתר

תקנון האתר

אתר האינטרנט "www.ginatiltd.co.il" (להלן: "האתר"), הינו בבעלות מפעילת האתר, חברת "גינתי כלבו לגינון בע"מ", ח.פ. 512565854 (להלן: "החברה" ו/או גינתי כלבו לגינון בע"מ (שם החברה), אשר כתובתה דוד כהן 3, אור-יהודה.

הנך מתבקש לקרוא את התנאים המפורטים בתקנון במלואם, בעיון רב, שכן, הקניה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.

לידיעתך, ביצוע רכישה או הרשמה לאתר מעידה על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון זה. תנאים אלה מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים לשני המינים באופן שווה.

מבוא:

1.     אם ברצונך להזמין מוצר באתר או להשתמש במידע כלשהו הקיים באתר ו/או ביישומיו, הנך מתבקש לקרוא בעיון את תנאי השימוש באתר, כמפורט להלן.

2.     השימוש באתר ו/או בשירותים, מידע או יישומים המוצגים בו, מהווה הסכמה מצדך לתנאי השימוש, ובעשותך כן הנך מצהיר כי קראת את תנאי השימוש, הנך מודע ומסכים להם, ומסכים לפעול לפיהם. 

3.     תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין האתר לבין כל אדם, תאגיד או גוף שיעשה שימוש באתר ו/או במנוע החיפוש בו ו/או ביישום ו/או במידע ו/או בשירות, מכל סוג שהוא, הקיים באתר ו/או שניתן להשיגו באמצעות האתר.

4.     מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות לעדכן את תנאי השימוש, מחירי המוצרים ומלאי המוצרים, מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי, וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש למשתמש, ותנאים אלה יחייבו מרגע פרסומם באתר.

אחריות החברה:

החברה פועלת למען העלאת מידע נכון ומדויק ככל האפשר. יחד עם זאת, ייתכן כי יחול אי דיוק / טעות במידע או שיבוש בדרך העברתו למשתמש, והמשתמש פוטר בזאת את החברה מכל אחריות או חובה בקשר לכך ועליו להביא בחשבון אפשרות לשיבושים / אי דיוקים.

ייתכן כי האתר יכלול קישורים "באנרים" לאתרים ו/או לצדדים שלישיים אחרים, בדרך פרסומת ו/או בכל דרך אחרת. למען הסר ספק, יובהר כי החברה לא תהיה אחראית לאילו מהשירותים שיינתנו למשתמשי האתר ע"י צדדים שלישיים כלשהם.

כללי:

1. כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון זה. 

2. הזכות להירשם לאתר ולקנות ממבחר המוצרים ניתן אך ורק למי שמעל גיל 18 ובעל כ.אשראי ישראלי פעיל ובתוקף.

3. מפעילי האתר רשאים למנוע ממך רכישה/שימוש באתר באופן זמני או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתם הבלעדית ומבלי למסור הודעה על כך מראש.

4. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מפעילי האתר רשאים למנוע ממך להשתתף באיזה מהמכירות בכל אחד מהמקרים הבאים:

               א.       אם מסרת פרטים שגויים;

               ב.       אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות האתר והמוכרים;

                ג.       אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

5. הליכי רישום לאתר:

               א.       בעת הרישום לאתר ו/או בעת רכישה יהיה עליך להזין טופס רישום הכולל את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, דואר אלקטרוני, סיסמה (בהרשמה בלבד) וכתובת למשלוח.

               ב.       על פי חוק, אינך חייב למסור את הפרטים בטופס הרישום ומסירתם תלויה ברצונך בלבד. עם זאת, אם לא תמסור את כל הפרטים המבוקשים, לא תוכל להשתתף במכירה והמוצר לא יסופק לך.

                ג.       מפעילי האתר מתחייבים לפעול כמיטב יכולתם לשמירת המידע ולא יעשו בו כל שימוש אלא למטרות המפורטות בתקנון זה.

               ד.       לחברה שמורה הזכות לבטל את רכישתך בשל הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים.

               ה.       הגשת פרטים כוזבים ביודעין הינה עבירה פלילית עפ''י חוק. מפעילי האתר ו/או המוכרים יהיו רשאים לנקוט בצעדים משפטיים כנגד מגישי פרטים כוזבים כולל תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו למוכרים ו/או לחברה ו/או מי מטעמם עקב שיבוש הליכי המכירה באתר.

קניה באתר:

במרבית המוצרים המופיעים באתר מצוין המחיר.

מחיר המוצר כפי המופיע באתר כולל מע"מ אך אינו כולל משלוח. בסיום כל קניה באתר, יש לבחור את סוג המשלוח.

יחד עם זאת, בהוראת יצרנים ישנם מוצרים אשר מחירם אסור לפרסום ולשם כך נועד הלחצן "קבל הצעת מחיר".

התמונות באתר הנן להמחשה בלבד, ייתכנו שינויים מעת לעת בין התמונה לבין המוצר בפועל. יחד עם זאת, אנו דואגים לשמירה על התכונות של המוצר.

אספקת המוצרים:

אספקת המוצרים תתבצע לפי הכתובת שהוקלדה ע"י הלקוח בעת בחירת סוג המשלוח, תוך 7 ימי עסקים. ימי עסקים בלבד יחושבו כימי עבודה לחישוב זמן משלוח.

מחיר המוצר אינו כולל עלות משלוח, אשר תחושב בהתאם לסוג המשלוח המבוקש.

מפעילי האתר לא ישאו בכל אחריות לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתם, כדוגמת שביתות או השבתות, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים ו/או מערכות תקשורת, תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, פעולות איבה ו/או כוח עליון (מלחמה, רעידת אדמה, מזג אוויר וכיו''ב), אירועים שייפגעו בהשלמת תהליך הרכישה ו/או בקיום מועדי האספקה. במקרים אלה רשאים מפעילי האתר להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובו של מבצע הפעולה.

סודיות ופרטיות:

1. מפעילי האתר מתחייבים לעשות כמיטב יכולתם באמצעים העומדים לרשותם לשמור על סודיות פרטי הלקוחות שנמסרו בעת ההשתתפות בשיטות המכירה. מפעילי האתר לא יעבירו פרטים אישיים אלו לאף גורם זר אחר, זולת לספקים וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שהתבצעו באתר. על אף שעל פי חוק למשתמשי האתר אין חובה למסור למפעילי האתר את פרטיהם האישיים, אולם במקרה כזה, לא יוכלו מפעילי האתר לטפל בהזמנות ללא פרטים אלו.

2. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותם של מפעילי האתר להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם למרות אמצעי האבטחה שנוקטים מפעילי האתר יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר מאובטח ושמור באתר ו/ או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילי האתר.

3. מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות לאסוף נתונים אודות שימוש לקוחותיה באתר כולל דפים שנצפו, מוצרים מבוקשים, רכישות בעבר וכדומה לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי. מפעילי האתר יהיו רשאים למסור נתונים סטטיסטיים ואחרים לצד שלישי, ובלבד שאין הנתונים מתייחסים ללקוחות אישית או מזהים אותם באופן אישי.

4. מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות לפנות אליך בדואר אלקטרוני, בכתב או בע''פ בכל מידע בדבר מבצעים, חידושים במכירות בפרט ובאתר בכלל, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו''ב, אלא אם ציינת בזמן הרשמתך לאתר כי אינך מעוניין בכך.

5. מפעילי האתר לא יעבירו פרטים אישיים של לקוחותיהם לצד שלישי אלא במקרים המפורטים להלן:

               א.       אם הלקוח ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות האתר והמוכרים.

               ב.       אם הלקוח עשה שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.

               ג.       אם הלקוח הפר את תנאי תקנון זה או כל הסכם נוסף עם האתר או מי מטעמו.

מדיניות החזרים:

1. ככלל הלקוח רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 ( להלן: החוק) וכן, מכוח תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010 (להלן: "התקנות"). 

2. הנך רשאי לבטל רכישת מוצר 14 יום מיום קבלת המוצר, הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתשלח בכתב ו/או בפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות אל החנות . 

3. במקרה של ביטול העסקה יחויב הלקוח בשיעור של 5% אך לא למעלה מ- 100 ש"ח (לא כולל עלויות שילוח), בהתאם להוראות החוק .

4. במידה שסופק המוצר לזוכה, חלה חובת החזרת המוצר אל מחסני הספקים, על הלקוח. 

הלקוח יחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא. 

5. הלקוח יחויב בתשלום מלא בגין דמי משלוח גם אם טרם קיבל את המוצר, וזאת במידה שהמוצר נשוא העסקה נשלח זה מכבר . 

6. לא ניתן להחזיר מוצרים אשר פורקו והורכבו , אלא לאחר שהספק נתן את הסכמתו מראש . 

7. החברה תהיה רשאית לבטל עסקה כולה או חלקה. בכל מקרה כזה, החברה תשלח הודעה על ביטול המכירה לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צוינה בדף ההרשמה. 

8. אזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה מכירה , רשאים החנות ו/או הספק לבטל את המכירה ו/או להציע מוצר חלופי שווה ערך . 

הודעה על ביטול כאמור תיעשה בכתב או בטלפון .

פרטי קשר:

לבירורים וליצירת קשר ניתן לפנות לחברה, בפרטים שלהלן:

טל': 03-5339922

פקס: 03-5330573

כתובת E-MAIL: Ginati@012.net.il

בעת הפניה לחברה, הנך מתבקש לרשום פרטי קשר במלואם.

סמכות שיפוט:

הדין החל על תקנון זה, הוא דין מדינת ישראל בלבד.

סמכות השיפוט החלה על תקנון זה, תינתן לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב.

לתשומת לבכם!
עקב המצב, ייתכנו שינויים במלאי המוצרים בטרם עודכנו באתר ובהתאם למלאי הספקים, כך גם באשר למועד אספקתם. אנו מתנצלים מראש על אי הנוחות. בתקווה לימים שקטים ובטוחים! צוות גינתי